Thứ Hai, 28 tháng 8, 2006

Ngày thu

Bữa ấy chồng tôi dắt tay tôi

Đi qua chốc nắng tạt nghiêng đồi

Thoải lối rừng phong, men suối ngọc

Lá vàng như thể gió đang rơi.

Nghe tiếng lòng ai thong thả quá

Bàn tay dịu nhẹ giữa bàn tay

Mắt về bên mắt tìm sương khói

Gặp bóng ai xưa của những ngày...

Bóng người thiếu nữ thủa mười lăm

Tóc vướng vai anh rối cả chiều

Bóng cậu trai buồn bên hàng xóm

Dong diều để đợi tiếng cười tôi.

Chợt thấy nỗi gì như xa xót

Dâng lòng nghèn nghẹn phút thương nhau

Thương đời chồng vợ bao gian khó

Thương cả tình nhau những thủa đầu.

Đang giữa ngày thu lá dễ vương

Tay ấm bàn tay vượt đoạn trường

Bỏ lại rừng phong và bỏ lại

Tiếng chim hoang hoải một thôi đường.

21-10-2005

Hoàng Yến


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét