Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Game cho cả iPhone, iPad

Game con trai tôi viết, có thể chơi trên máy tính các loại và điện thoại di động, iPhone, iPad... nhạc đệm cho Game do cháu chơi đàn piano và một người bạn gõ nhịp.

Mời các bác chơi thử và đóng góp ý kiến, cảm ơn các bác nhiều!

http://focusandfinish.altervista.org/EatTheGold/www/index.html