Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

BKChuyện Kerrey gợi bao suy nghĩ
Về chiến tranh Việt Mỹ năm nào
Một guồng máy nhuộm máu đào
Người thành con tốt rơi vào bi thương

Kerrey cũng là phường tốt thí
Tinh nhuệ quân, vũ khí đầy mình
Thạnh Phong bố ráp rập rình
Hai mốt dân chết tội tình vì anh

Dân chết thảm ghi thành Việt cộng
Lãnh mề đay, vỡ mộng chiến trường
Chân què trở lại quê hương
Kerrey đã hiểu con đường mình đi

Tội lỗi cũ khắc ghi trong dạ
Mấy chục năm không hạ một lời
Chính trường leo đến tót vời
Thượng nghị sĩ Bob thấm đời lính xưa

Phút tranh cử, người đưa chuyện cũ
Bob Kerrey khó rũ tội tình
Đành trình cái lý thanh minh:
Cuộc chiến tranh ấy mang hình Nhân Dân

Ông cùng bạn ân cần giúp đỡ
Cho giao bang Việt-Mỹ thông thương
Ngày xưa cầm súng chiến trường
Bây giờ xây dựng giảng đường Fulbright

Cùng hướng tới tương lai, ông nói
Quá khứ xưa lửa khói qua rồi.
Tâm tình nhiệt huyết cuối đời
Dành cho đất Việt, một thời oán gây.

Một trường lớn được dựng xây
Bởi người lính cũ tội dầy năm xưa
Cũng là có nắng trong mưa
Có tình trong tội thoát mùa chiến tranh...

9-6-2016
Hoàng Yến