Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Lắng nghe

Làm sao để thấy mùa xuân trong mùa xuân
tình yêu trong tình yêu
tôi trong tôi
bạn trong bạn
Cuộc đời,
những vòng sóng giao nhau
hòa quyện
lan xa
tan biến…

Tiếng chim sớm nay
ríu rít
gọi tôi về
mùa xuân đầu tiên

20-4-2010

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Nan doi tren the gioi

Nhan vao hinh de nhin thay ro hon.

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Đánh động đà điểu

Mình đang bận mà đọc bài của bác Lê Thị Liên Hoan cũng phải vào viết mấy câu hihi

Bác gì hay chuyện Liên Hoan
Phải ngày hết tiệc bác phang một bài
Chửi phường trí thức lưng dài
Học hành chi lắm đi hoài Tây Đông
Mượn đuôi “chính khách- sa lồng”
Bác gọi “trí thức- sa lông” bác ghè
Bác rằng đà điểu một bè
Vùi đầu vào cát trốn che cuộc đời
Cuộc đời cứ việc rối bời
Các ông đà điểu cứ ngồi sa lông
Kiến thức Điểu hóa chăn bông
Điểu lót Điểu đắp êm không gì bằng
Chẳng phải ông chẳng phải thằng
Chẳng ai gặp Điểu lằng nhằng chê bai
Liên Hoan phải bữa nằm dài
Mới kéo đà điểu ra ngoài vặt lông
Có vặt vặt lẻ ngoài đồng
Vặt chốn sa lồng cả hội đớp Hoan
Hỏi Hoan bác viết cho sang
Hay định đánh động cả làng trí ngu (ngủ)?

6-4-2010