Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Ra sách: Truyện Thơ Cổ Tích

Cuốn sách mà tôi dự định in từ lâu đã hoàn thành, cuốn truyện cổ tích chuyển thành thơ này viết cho trẻ em nhưng người lớn đọc cũng vui mà người lớn đọc cho trẻ em nghe thì càng vui.
Page của sách trên Face Book, mời các bạn vào xem: https://www.facebook.com/truyenthocotich
PS: Feel free to like, comment and share :)