Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Xuân tha hương

Mẹ ơi, anh ơi, chị ơi…
Em nghe ríu rít những lời xuân sang
Tưởng trông đào thắm, mai vàng
Tưởng vui tiếng pháo rộn ràng ba mươi…

Hân hoan lặng lẽ em cười
Mặc ngoài kia tuyết vẫn rơi lạnh lùng
Rượu thơm anh rót một chung
Nào ta cùng uống chúc mừng quê hương

Tình xuân chợt đến vô thường
Bao nhiêu bận rộn cũng nhường khắc trôi
Mình đi cuối đất cùng trời
Xuân quê vẫn đến bên đời ấm hương

Tha nhân muôn vạn nẻo đường
Phút giao thừa hẳn nhớ thương quê nhà…


Giao Thừa
Xuân Canh Dần
13-2-2010