Thứ Hai, 28 tháng 8, 2006

Bao giờ

Bao giờ thuyền cũ chở ta đi

Dọc bến sông xưa gợn khói buồn

Cùng ai nâng chén ngang mi lạnh

Tròng trành trong mắt áng lệ tuôn

Tay ta sẽ ấm bàn tay ấy

Tháng năm phù phiếm chảy qua lòng

Ta khóc một lần cho no đủ

Một tình tri kỷ giữa dòng trong.

24-5-2006

Hoàng Yến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét