Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2006

Cõi mê

Cõi mê này sâu thăm thẳm

Cõi mê này mênh mang buồn

Có ai không, dắt ta ra khỏi

Cõi mê rộng dài, biết về lối nào.

Bước miệt mài chùn chân mỏi gối

Vẫn quanh co trở lại chốn đầu

Ơi trời ơi, ta biết đi đâu

Ơi người ơi, xin cho một lời.

Chót rong chơi lang thang một đời

Chân mệt nhoài rơi vào cõi mê

Quay cuồng gió cho tan thành bụi

Đợi kiếp sau ta về thế gian.

4-9-2003Hoàng Yến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét