Thứ Hai, 28 tháng 8, 2006

Ghen

Vùi mắt gối đầm ngực dồn đau tức

Trăng lẳng lơ cười nhạo thói lẳng lơ

Đóng cửa cài then dạ rối dấp ngờ

Trăng lọt qua khe, em đè lối gió.

Tham chi bấy người buông đăng thả đó

Giật giọng từ quy đêm tình tự rũ tàn

Còn ai đấy mà "bắt cô trói cột"

Hồn khát hồn ngàn năm vẫn oán than.

Mây hùa gió làm đường trăng biến cả

Xóa giùm ai vết phong nhã một trời

Cơn khát cũ tìm vũng mơ mà uống

Kẻo mai ghen lại cắn giập môi cười.

2-2-2005

Hoàng Yến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét