Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2006

Giã từ

Lâng châng

lối cũ nhạt chiều

Tay vơ tìm nắng

tiêu điều dấu tay

Hồn rằng

xin ở lại đây

Yêu cho tàn tận

tháng ngày cõi sinh

Ba đào theo vết chữ tình

Tâm can

đâu chỉ riêng mình ai đau.

Buông chiều

nới giúp lòng nhau

Trời riêng xẻ nửa

đặt câu

giã từ.

HY

25-12-20031 nhận xét:

 1. LÊN CHÙA
  Vật vờ
  gõ nhịp
  từ qui,
  Tưởng rằng rũ áo
  mà đi
  nhẹ lòng.
  Phải đâu tham tía chuộng hồng
  Phải đâu mê chút hơi đồng
  phải đâu...
  Cũng là cội bể nguồn dâu,
  Cũng là Hợp Phố hoàn châu,
  cũng là...
  Duyên rằng
  trót đã mặn mà
  Phận theo lối phận
  kẻo đà
  đau duyên.
  Nén hương thơm trọn tình riêng,
  Xa xôi gợi nhắc,
  lòng
  nghiêng
  ngả
  lòng...
  25-3-2004
  Hoàng Yến

  Trả lờiXóa