Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2008

Bioremediation

Mình phải chuẩn bị một bài nói ở lớp về Bioremediation, mình mở entry này để có gì thú vị thì lưu vào.

1. Groundwater Contamination and Bioremediation: Myths and Realities

Presenter(s):Elizabeth A. Edwards, Ph.D., P.Eng

2. Terry Hazen discusses when it's best to resort to engineered bioremediation of contaminated sites, and when it's best to rely on natural attenuation.

À, liên hệ vào nước mình, không biết ở Việt nam dịch từ Bioremediation như thế nào nhỉ? Đã có những thử nghiệm hay áp dụng chưa nhỉ? Có bác nào quan tâm đến vấn đề này không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét