Chủ Nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2008

Two-dimensional gel electrophoresis

Image:Coomassie-2D-Gels.jpg
(Coomassie stained 2D gels, from Wiki)
I use Two-dimensional gel electrophoresis to analyze proteins of the bacteria from the last entry.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét