Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

Lịch trình tiến hóa của sự sống

Lịch trình cơ bản là một Trái Đất 4,6 tỉ năm tuổi, với xấp xỉ:

Xem thêm ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_tr%C3%ACnh_ti%E1%BA%BFn_h%C3%B3a_c%...

2 nhận xét:

  1. Bac NHON V: là các hợp chất hữu cơ ạ, em sẽ post thêm thông tin về vấn đề này ở một entry khác.

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng cái gì đã tạo ra sinh vật nhân sơ?

    Trả lờiXóa