Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Thất bại của Rio+20

 Có cái tin nhỏ được đăng ở TS: http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=5314

Đoạn cuối nguyên bản:

    "Nhưng Brazil cũng không một mình tạo ra kết cục này, ở đây có sự tham gia của các chính trị gia và quan chức từ các quốc gia muốn biến Rio+20 thành nơi phát ra những lời kêu gọi suông chứ không có hành động cụ thể nào được thực sự cam kết để thực hiện.Trong khi Rio+20 được nhiều người hy vọng sẽ là hội nghị đi sâu giải quyết các vấn đề của trái đất, bản báo cáo kết quả từ hội nghị có tiêu đề “Tương lai mà chúng ta muốn” đơn giản chỉ là một lời kêu gọi như vậy."

Bonus cái ảnh đẹp về cá Mập tìm thấy trên mạng:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét