Thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2012

Hai mươi năm sau

Chắc mọi người còn nhớ bài nói của cô bé 12 tuổi năm xưa (xem ở đây). Và đây là Severn Suzuki hai mươi năm sau:

1 nhận xét: