Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007

Pierre-Auguste Renoir

Detail from Pierre-Auguste Renoir, 'Claude Monet painting in his Garden at Argenteuil', about 1873.Pierre-Auguste Renoir, 'Claude Monet painting in his Garden at Argenteuil', about 1873.

Pierre-Auguste Renoir, 'Claude Monet painting in his Garden at Argenteuil', about 1873.

© Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Connecticut.
Bequest of Anne Parrish Titzell (1957.614).

Detail from Pierre-Auguste Renoir, 'The Harvesters', 1873.Pierre-Auguste Renoir, 'The Harvesters', 1873.

Pierre-Auguste Renoir, 'The Harvesters', 1873.
Private collection, Switzerland.
© Photo Courtesy of the owner.

Detail from Pierre-Auguste Renoir, 'The Wave', 1879.Pierre-Auguste Renoir, 'The Wave', 1879.

Pierre-Auguste Renoir, 'The Wave', 1879.
© The Art Institute of Chicago, Illinois.
Mr and Mrs Potter
Palmer Collection (1922.438).

Detail from Pierre-Auguste Renoir, 'Les Grands Boulevards', 1875.Pierre-Auguste Renoir, 'Les Grands Boulevards', 1875.

Pierre-Auguste Renoir, 'Les Grands Boulevards', 1875.
© Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania.
The Henry P. McIlhenny Collection in memory of Frances P. McIlhenny, 1986 (1986.26.29).

Pierre-August Renoir, 'Garden in the Rue Cortot, Montmartre', 1876.

Pierre-Auguste Renoir, 'Garden in the Rue Cortot, Montmartre', 1876.

© Carnegie Museum of Art, Pittsburgh.

2 nhận xét:

  1. Em cũng thích tranh Renoir. Tranh Renoir nhìn hồn nhiên, trong trẻo, yêu cuộc sống, sensual nữa. Tranh Renoir vẽ phụ nữ và trẻ em cũng rất đẹp (nhất là trẻ em gái) mà không thấy chị Yến post nhỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Mình post có vài bức tìm thấy ở một trang web thôi, hôm đi xem triển lãm nhìn rõ những chấm bút và màu sắc thực cảm thấy rất thú vị. Renoir vẽ nhiều tranh (sao mà ông ấy vẽ khỏe thế), đúng là tranh phụ nữ trẻ em cũng rất đẹp.

    Trả lờiXóa