Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Trăng

Tôi ngồi tôi đợi trăng lên
Trăng đi đâu đấy mà quên lối về
Nước mây tình đã ê chề
Âm u trải khúc não nề chờ trăng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét