Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Yêu
*
Yêu khi yên lặng vô hồn,
Yêu khi hớt hải bồn chồn nhớ mong,
Yêu khi tê tái cõi lòng...
Yêu trong hơi ấm một vòng tử sinh.
**
11-6-2008
HY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét